Jak wysokie jest bezrobocie na terenie Chorzowa?

Urząd Pracy na terenie Chorzowa przygotował dla wszystkich bezrobotnych oraz innych zainteresowanych osób Atlas Bezrobocia. W Atlasie tym zawarto szereg różnorodnych statystyk, które to oparte są na licznie prowadzonych badaniach a także zostały one przygotowane w nader szczegółowy sposób. Atlas Bezrobocia stworzono dzięki współpracy z Komendą Miejską Policji mającą swoją siedzibę na terenie Chorzowa, która to także prowadziła szereg różnorodnych statystycznych badań.

Dzięki temu, że powstał Atlas Bezrobocia doskonale widać gdzie szczególnie należy kierować pomoc, jaka to ma mieć postać aktywnych form zwalczania bezrobocia. Dzięki temu można w dużym stopniu zapobiec dalszej marginalizacji społecznościowej oraz większego niż dotychczas wykluczenia społecznego. Co więcej atlas ten i metody pracy i likwidacji bezrobocia pomagają pozyskiwać fundusze także z krajów Unii Europejskiej.

Dane statystyczne

Dane statystyczne, jakie ukazane zostały w Atlasie ukazują, iż stopa bezrobocia na terenie Chorzowa w roku 2013 wynosi 11,5%. Największa ilość osób bezrobotnych zamieszkuje ulice:

  • 3 Maja
  • Katowicką
  • 11 Listopada
  • Wolności
  • Truchana

Liczba bezrobotnych nie spada, wciąż utrzymuje się na wysokim poziomie. Jednakże Urząd Miasta ma nadzieję, że dane zawarte w Atlasie Bezrobocia pomogą ową sytuację zmienić.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *