Aktywne poszukiwanie pracy w Chorzowie

To, że w Chorzowie mamy do czynienia z dużą ilością osób bezrobotnych jest faktem, dlatego też Urząd Pracy stara się aktywnie wspierać bezrobotnych, aby jak największa ich ilość miała szansę na podjęcie pracy zawodowej.

Pośrednictwo pracy

Jednym z ważnych działań UP na rzecz bezrobotnych jest pośrednictwo pracy. Takie pośrednictwo pracy jest systemem bezpłatnym i powszechnie dostępnym. Co więcej jest to także system dobrowolny, równy i jawny.

Pośrednictwo pracy w Chorzowie zajmuje się przede wszystkim obsługą pracodawców, pozyskiwaniem i oferowaniem bezrobotnym ofert zatrudnienia, a także wszelkimi innymi usługami dla osób, które poszukują pracy.

Aby móc prawidłowo funkcjonować PUP w Chorzowie stosuje wiele różnorodnych form. Przede wszystkim są to, więc:

  • Oferty otwarte, – które są zawsze podawane do publicznej wiadomości a tym samym dają możliwość zgłoszenia się wszystkim potencjalnym kandydatom na rozmowy kwalifikacyjne
  • Oferty zamknięte, – które nie zawierają nazwy firmy, lecz to pośrednik dokonuje wyboru potencjalnych kandydatów, którzy udają się na rozmowę kwalifikacyjną.
  • Giełda Pracy – bezpośrednie spotkania z potencjalnymi pracownikami, organizowane osobiście przez firmy i przedsiębiorstwa działające na rynku. Wyboru kandydatów dokonuje UP zaś właściciel firmy prowadzi rozmowy kwalifikacyjne.

Jednakże to nie wszystkie działania, które proponuje Urząd Pracy w Chorzowie dla bezrobotnych. Dodatkowo wciąż umieszczane są na stronie internetowej oferty pracy, a także naklejane są one na tablicy ogłoszeń.

Poradnictwo zawodowe

Niezwykle ważnym elementem w aktywizacji bezrobotnych jest także poradnictwo zawodowe. Są to informacje, które udzielane są danej grupie zawodowej. Najczęściej takie poradnictwo odbywa się w formie grupowej oraz indywidualnej. Jeśli bezrobotni na terenie Chorzowa wymagają takiej porady wystarczy, że zgłoszą ją w Urzędzie Pracy i na tej podstawie realizowane są wnioski porady indywidualnej.

Doradca zawodowy wykonujący obowiązki w Chorzowie udziela bezrobotnemu fachowych informacji o zawodach, kwalifikacjach oraz udziela porad jak aktywnie poszukiwać pracy. Co więcej pomaga także bezrobotnym w podjęciu decyzji o przekwalifikowaniu swoich dotychczasowych umiejętności zawodowych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *